Романюк Світлана Олександрівна

Навчально-методична робота

 

 Дисципліни:

  • Стратегії сталого розвитку транспорту.
  • Економічне обгрунтування інноваційних рішень.
  • Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту.
  • Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН

 

1.  Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту.

Робочий план з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ"з/н

Робочий план з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ" стац.

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ"

Питання до диф. заліку з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ"

Питання до колоквіуму №1 з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ"

Питання до колоквіуму №2 з дисципліни "Менеджмент технічних служб на АТ"

Навчальний посібник (теоретичний матеріал та практичні роботи) з дисципліни менеджмент технічних служб на автомобільному транспорті. Авторів: Біліченко В.В., Варчук В.В., Вдовиченко О.В. - Вінниця : ВНТУ, 2006.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту».

Дистанційний курс:
Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту

 

4. Економічне обгрунтування інноваційних рішень

Робочий план з дисципліни "Економічне обгрунтування інноваційних рішень"з/н

Робочий план з дисципліни "Економічне обгрунтування інноваційних рішень"

Питання до іспиту з дисципліни "ЕОІР"

Питання до колоквіуму №1 з дисципліни "ЕОІР"

Питання до колоквіуму №2 з дисципліни "ЕОІР"

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Економічне обгрунтування інноваційних рішень"

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних рішень».

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних рішень».

 

Перелік методичних розробок :

1. Видано навчальний посібник «Вступ до фаху» авторів Біліченка В.В., Кужеля В.П., Кашканова А.А., Романюк С.О. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 185 с.

2. Підготовлено навчальний посібник «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту». Електронний варіант авторів Біліченка В.В., Крещенецького В.Л., Романюк С.О., Смирнова Є.В. - Вінниця : ВНТУ, 2013.

3.  Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту».

4. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Стратегії сталого розвитку» .

5.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту”.

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Стратегії сталого розвитку».

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств».